2014-10-07

Vi har fått mail!

Mitt arbete går ut på att få ut info om internationella konferenser, internationella kongresser, jobba för att utöka möjligheterna till internationella utbyten på vart och ett av våra 10 lärosäten samt svara på frågor om internationella grejer. 

Nu är det så att på varje lärosäte skulle jag behöva en Internationell Representant. Denne kommer att sitta i Internationella Utskottet till PS-styrelsen. Jag kommer att representera styrelsen i utskottet och utskottet i styrelsen. Arbetet för den Internationella Representanten kommer att bli lite vad man gör det till.

Det jag skulle behöva är egentligen att den 

1) går ut med info (sätta upp affischer, posta nåt i er studentorganisation och på sociala forum, eventuellt gå ut i klasserna och informera ifall man vill) 

2) kollar lite på utbyten, vilka möjligheter som finns hos just er eller helt enkelt hänvisar mig till rätt personer på ert lärosäte, det kan vara programansvarig, internationellt ansvarig, någon student som ordnat ett utbyte själv o s v (detta så att jag kan sätta ihop ett dokument med vad som gäller för just ert program, vad man kan jobba för att förbättra och lite handfasta tips och råd för den som vill göra ett utbyte, kanske vem man kan snacka med för att det ska gå lättare osv).

Vad den får ut av detta
- Det sociala, hen kommer i kontakt med människor som också är intresserade av det internationella och skapar relationer inför en ev framtid i ett internationells psykologarbete
- Förmodligen möjlighet till förtur att få åka på internationella kongresser och konferenser
- Koll på läget, vad gäller egentligen för det internationella, hur gör man utbyten, vad går det ut på o s v
- Något att skriva på CV:t, jag håller på att utforma något typ av intyg man kan få efter sin mandatperiod (man sitter ej i styrelsen men föreslås av mig och väljs in av PS styrelse)

Min fråga till er:
Har ni någon på lager som kan vara intresserad? Ge mig hemskt gärna ett telefonnummer, fråga runt eller skicka detta mail vidare till folk på Linköpings Universitet som kan vara intresserade. 
Runa Velander
Internationell Koordinator
Psykologstudent Sverige"