2014-10-21

Psykologprogrammet på populärvetenskapliga veckan

" Förbättra människans psykiska hälsa och förstå hur “hjärnan” fungerar.

 

En psykolog hjälper människor att få insikt om sina beteenden och tankar.

 

Ingen jävla aning.

 

Pratar med personer som är i svåra situationer.

 

Hjälper folk med psykologiska problem.

 

Forskar om människors psyke.

 

Sysslar med psykologi.

 

Pratar med människor om deras problem, konflikter osv

 

Fikar, flummar, diskuterar frågor som “”hur känns det här kaffet för dig?”


Hjälper personer med ostabilt tilstånd."