2015-01-28 » Inlagt av: Info från programmet

Stipendium på 50000 kr för studier av åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Stipendiet kan sökas av studenter, doktorander, forskare eller andrasom i sitt uppsatsarbete, avhandlingsarbete eller i sitt arbete med arbetsmarknadsfrågor intresserar sig för och vill fördjupa sina kunskaper om åtgärder som kan bidra till att minska ungdomsarbetslöshet i Sverige. Mer specifikt är det önskvärt att den som söker stipendiet vill studera och jämföra åtgärder på den svenska arbetsmarknaden med åtgärder i annat europeiskt land/länder där ungdomsarbetslösheten är låg, t ex Österrike. Stipendiet skall utnyttjas under 2015.

Stipendiet är instiftat av Torsten och Britt-Marie Lundberg. Det administreras av stiftelsen Pause, som delar ut stipendier till unga människor som utomlands vill studera organisation, ledarskap och human resource management (www.stiftelsen-pause.com).

Stipendiet söks senast den 31 mars 2015 och ansökan skickas till carl-viggo.ostlund@cvo.vison.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av på vilket sätt stipendiet kan fördjupa den sökandes pågående och kommande arbeten, en första skiss på ett upplägg hur stipendiet skall användas och möjligt kunskapstillskott samt en kort cv.

Efter stipendieperioden sammanfattar stipendiaten för stiftelsen vad han/hon har lärt sig och som är av värde för det egna fortsatta arbetet. Ett kännetecken för Pause stipendier är också att stiftelsen vill sprida de lärdomar som stiftelsens stipendiater har fått. Det sker genom en kort rapport som sammanfattas i praktiska råd som kan vara av intresse och nytta för samhälle, företag och andra. Rapporten presenteras på ett seminarium i Pause regi.

Har Du frågor om stipendiet – kontakta Carl-Viggo Östlund, ordförande PAUSE- carl-viggo.ostlund@cvo.vision eller Jörgen Hansson, sekreterare PAUSE – jorgen.br.hansson@gmail.com

Välkommen med din ansökan!

Stiftelsen Pause