2015-10-30 » Inlagt av: Info från programmet

vikarie i psykologi sökes

De Geergymnasiet i Norrköping söker en vikarie i psykologi under tidsperioden 2/11-18/12.

 

Kursen det handlar om är psykologi 2b (se kursplan här: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/psk?tos=gy&subjectCode=PSK&lang=sv&courseCode=PSKPSY02b#anchor_PSKPSY02b ).

 

Undervisningsgruppen är åk 3-elever på samhällsvetenskapliga programmet.

 

I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra och efterarbeta undervisning utifrån den kursplan som finns för kursen. En grovplanering finns upprättad tillsammans med ämnesansvarig lärare i psykologi, som också finns tillgänglig för handledning och slutgiltig betygssättning.

 

Kurstillfällena är

  • måndagar 10.00-11.10
  • tisdagar 08.20-09.30
  • fredagar 08.10-09.25

(Ev. går det att göra om schemat om det skulle passa bättre)

 

Individuell lönesättning utifrån behörighet och erfarenhet tillämpas.

 

Hör av dig till

Mattias Kempe Kreutz (rektor)

0725-845564

matttias.kempekreutz@edu.norrkoping.se