2010-10-17 » Inlagt av:

Sökbara poster i Stimulus!

Hej allihopa, här kommer listan på de poster som finns att söka till.

Processen kommer gå till som så att ni hittar den post som ni känner att "Åh, här kommer jag passa som handen i handsken!" och sen mailar ni till oss i valberedningen och säger just detta. Då kommer vi tillsammans hitta ett datum för en intervju och sedan kommer ni att få sitta och prata med 2 av oss under lugna och avslappnade former där vi frågar lite om varför ni sökt, tidigare erfarenheter med mera. När sedan alla som velat söka har blivit intervjuade sätter sig Valberedningen ner och funderar och överlägger i dagar för att till slut presentera vårat förslag om nästa Stimulus-styrelse på nästa årsmöte. Om det är så att man inte kommit med men tycker att man ändå ska få vara med och kandidera så är det bara att motkandidera. Vårt förslag är precis bara ett förslag och absolut inget som måste antas! Ju mer demokrati desto bättre!

 

Ordförande

Ordföranderollen är en tämligen flexibel roll när det kommer till vad man vill göra, men primärt fungerar du som den samlande länken i Stimulus. Bland annat är det du som strukturerar upp mötena, delegerar arbete till övriga Stimulus-medlemmar och hjälper till att se till att allas kreativitet kommer till användning. Du har även en social roll då det är Stimulus ordförande som går på SEKT-möten, vilket innebär att du träffar de andra sektionsordförandena för att diskutera frågor som rör kåren med mera. Dessutom ingår det i ordförandens roll att gå på programråd där det finns stora möjligheter att vara med och påverka hur psykologprogrammet ska utvecklas. Således krävs det att den som söker är strukturerad, drivande, stöttande och social – något som vi vet att många av er är!

Missa inte chansen att få utöka ert kontaktnät, lära känna programledningen och vara med att forma framtidens psykologprogram.

 

Vice ordförande

Som vice-ordförande fungerar du som ordförandens högra hand (eller vänstra, beroende på hur du är handad!) och bollplank. Det här gör att du kommer ha god insyn i alla verksamhetsområden som Stimulus är involverat i, samt även få hoppa in som ordförande ifall den ordinarie ordföranden är frånvarande. Utöver detta utför vice-ordföranden andra uppgifter som behövs göra, som de andra ledamöterna. Att vara vice-ordförande är alltså en väldigt flexibel post och till för den som gillar att göra olika saker utan att vara allt för bunden till en specifik post.

 

Ekonomi

Ekonomiposten innebär att man får ta hand om Stimulus viktigaste ägodel (förutom kaffebryggaren) – pengarna! Posten ger en oslagen inblick i hur Stimulus fördelar sina resurser och vad utskotten är engagerade i. Utöver detta ger det även väldigt värdefull organisationserfarenhet och ser bra ut på ens CV då det visar att man är ansvarsfull och kompetent. En bonus, förutom alla de ovanstående, är att man har möjlighet att välja vilka ytterligare aktiviteter man vill vara delaktig i och kan på så sätt välja bara de roligaste (på ett relativt sätt, allt Stimulus gör är så klart görskoj).

Posten kräver ingen tidigare erfarenhet av kassörsarbete utan man får hjälp av de som tidigare innehaft positionen, dock är det ett extra plus om man har lite kunskap om bokföringsprogram.

 

Information/Web-ansvarig

Ojoj, här är posten för den som gillar att vara rakt i informationssmeten! Personen som är web/info-ansvarig är den som ser till att programmet får vetskap om allt kul som händer inom programmet. Det krävs inga kunskaper om programmering eller dylikt utan hemsidan sköts genom enkla administreringsverktyg som den nuvarande web/info-ansvarige kan lära ut och hjälpa till med, så kan ni poke:a på Facebook så kan ni bli web/info-ansvarig!

 

Ledamot

Att vara ledamot är som att vara Stimulus egna lilla hustomte. Man har ingen fast uppgift inom styrelsens verksamhet utan är till för att kunna driva, eller hjälpa till med, en mängd av de aktiviteter som Stimulus håller i. Ledamotsposten är med andra ord väldigt flexibel och är ofta involverad i att spåna kreativa idéer om vad man vill göra i framtiden, organisera sittningar etcetera.

 

Ledamot + arbetsmiljö

Som ovan, men med tillägget att man även är ansvarig för att ett par gånger per termin vara med och inspektera arbetsmiljön som vi vistas i så att vi inte blir sjuka av asbest eller att en bjälke ramlar ner på oss.

 

Övrigt om arbetet inom Stimulus

Genom att engagera sig i Stimulus får man massor av bonusar! För det första är man automatiskt inbjuden till en sittning varje termin där det mesta är betalt i förväg, det enda du behöver göra är att komma dit och ha skoj! För det andra får man ett diplom signerat av programledningen som beskriver ens post och vad man gjort under sitt Stimulusår, något som är väldigt positivt när det kommer till att söka jobb senare då föreningsaktivitet ses som meriterande.

Och, till slut, så är det fantastiskt roligt och att missa att vara med i Stimulus under sina korta år på Psykologprogrammet kommer vara något ni ångrar resten av era liv, så sök! Vi vill ha just Dig!

 

 

Valberedningen (med email@student.liu.se)

Erica Skagius Ruiz - erisk712

Henrich Keselman - henke206

Andreas Svensson - andsv557

Linnea Jarl - linja498

Peter Holmquist - petho183