2010-11-17 » Inlagt av:

Öppet seminarium, 8/12 15-17 key 6

IKT-studion är en resurs för program på filfak och utbildningsvetenskap. Vårt syfte är att informera om informations- och kommunikationsteknik och även tillhandahålla resurser för detta. På plan 4 i Key, lokal Key 6, finns studion och vi har öppen mottagning på tisdagar 12:45-14:00 då man kan komma och få hjälp med olika IKT-relaterade ärenden.

Man kan också boka lokalen och oss som handledare kostnadsfritt.

 

På onsdagen den 8:e december kommer Michael Westerlund, som nyligen disputerat i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet, och berättar om kommunikationen på Internet kring det tabubelagda ämnet självmord.

 

Internet har möjliggjort nya former för information och diskussion. Intima och personliga samtal om självmord har flyttat ut från det privata rummet och in i den virtuella världen. Hur talar vi nu om självmord? Vilka blir konsekvenserna för människor i deras liv?

 

Seminariet är kl 15:15-17:00 i Key 6.

Välkomna hälsar IKT-studion