2010-11-23 » Inlagt av:

PS11 söker ambassadörer från Linköping

Som många av er säkert redan vet kommer det att anordnas en nationell konferens för Sveriges psykologstudenter den 6-8 maj 2011 i Lund (läs gärna mer på www.ps11.se).

 

Konferensens planeringsgrupp arbetar intensivt och söker nu ambassadörer för PS11. Göteborg, Uppsala och Umeå har redan utsett sina ambassadörer, och nu väntar vi med spänning på svar från övriga studieorter. Om du är intresserad av att ställa upp som ambassadör, eller har god överblick över psykologstudenterna på din studieort och kan rekommendera någon som eventuellt är intresserad så vore vi mycket tacksamma.

Precis som vid tidigare konferenser innebär ambassadörsskapet att vara ansiktet utåt för PS11 på just din studieort, sprida information genom att sätta upp affischer när det blir dags för det, informera i kursgrupperna och eventuellt planera gemensam resa till Lund. En helg i början av 2011 kommer vi att bjuda in samtliga ambassadörer till en inspirationsträff där ni får träffa varandra och planeringsgruppen.

 

Vi hoppas på många positiva svar, antingen från er som vill ställa upp eller från er som kan rekommendera en ambassadör till PS11!

 

Kontakta gärna mig på ambassador@ps11.se vid frågor.

 

Vi ses i Lund på PS11, om inte förr!

Mvh

Emma Granat, lundapsykologstudent och ambassadörsansvarig i PS11-gruppen