2010-12-06 » Inlagt av:

Info om PS11

Du har inte bara chansen att påverka hur programmet ser ut, du har även chans att vinna ett gratis inträde till konferensen när du gör det. Gå in på vår hemsida www.ps11.se och klicka på Tävling. Men se till att skynda dig, förslagen måste in senast 31/12.

Planeringsgruppen inför PS11 jobbar just nu stenhårt med allt från programplanering till att hitta sponsorer och snart vill vi gärna ha hjälp av dig! Vi söker ambassadörer från varje studieort som kan sprida information om konferensen på just sitt lärosäte. Om du är intresserad av detta och skulle vilja veta mer, kontakta oss på ambassador@ps11.se

För mer information om konferensen, tävlingen och ambassadörsskapet kontakta info@ps11.se eller läs mer på www.ps11.se
 
Välkomna till Lund 2011!
Hälsar PS11-gruppen genom
Emma Granat