2010-12-18 » Inlagt av:

Julfika på det extraårsmötet 20/12 17.15 I:101

Några ändringar är som sagt gjorda.

 

Den första stora är att årsmötet och medlemsmötet ersatts av två sektionstämmor eftersom vi tidigare inte hade mandat att fatta beslut på ett sådant sätt som vi gjorde.


Den andra stora förändringen är att paragrafen gällande om styrelsen avsätts av byggts på.

Läs gärna igenom innan mötet, vi kommer även där att prata i stora drag om vad som ändrats så att ni vet vad ni tar ställning till.