2011-01-13 » Inlagt av: Psyko

Postbeskrivningar

Chef
Den person som har en övergripande koll på vad som händer i PsyKO. Man vet vem som gör vad, och ser till att denna "vem" gör det. Fungerar även som en länk mellan PsyKO och övriga festerier samt går på FF-möten en gång i månaden. Ett möte där alla festerichefer träffas och pratar igenom aktuella händelser. Man kan säga att huvudsysslan för denna post är att mejla och ha koll på information, både inom och utom PsyKO.

 

Ekonomiansvarig

Som kassör ansvarar man för det mesta som har med pengar att göra. Man tar hand om PsyKOs konto och bokför alla intäkter och utgifter. I december gör man bokslut som lämnas till ekonomiansvarig i Stimulus styrelse. Inför arrangemang är det dessutom bra att som kassör lägga en budget, för att ha koll på hur mycket pengar man kan spendera. Det kan låta lite avancerat med det är det verkligen inte. Inga tidigare kunskaper inom ekonomi krävs. Att vara kassör är otroligt prestigefyllt och om man lyckas bli det kan man se fram emot att vara absolut coolast i PsyKO under ett år.

 

Sekreterare/Vice
För mötesprotokoll från PsyKOs olika möten och ser till att anteckningarna finns att tillgå för övriga genom mejl eller blogg. Bokar mötesrum. Håller i dagordningen om Chefen skulle vara sjuk eller dylikt.

 

Info & PR, (tryck)

Att inneha denna post innebär att man är den som ser till så att programmet får information om alla trevliga tillställningar som PsyKO anordnar. Detta sker både via mejl, inlägg på hemsidan och frekventa uppdateringar på PsyKOs Facebook-sida. Som info & PR har det varit så att man också ansvarar för affischerna som brukar sättas upp innan stora sittningar. Man har dessutom ett visst ansvar för tryck och beställning av märken och PR-tröjor.

 

Gyckelansvarig

Det är väldigt kul att vara gyckelansvarig, då man får chansen att nätverka en hel del med andra festerier. Det är en post som i olika festerier ser lite olika ut, vissa av de gyckelansvariga är ansvariga för att skiva gyckel och ha gyckelträningar osv. Men för oss har det sett ut så att jag varit kontaktperson för de som vill boka PsyKO till ett gyckel och ordnat med detaljer, kollat av med PsyKO och sett till att vi varit på rätt plats vid rätt tid. Jag har ibland också varit den som bokat in gyckel till evenemang som vi i PsyKO har arrangerat. Det är en post som kräver kontinuerlig insats men som egentligen inte är så tidskrävande. Det är väldigt uppskattat då man kommer och gycklar, därför känns det väldigt bra då man kan vara med och se till att det händer.

 

Sponsansvarig

Brainstormar potentiella sponsorer och är den som sköter kontakten med företag och föreningar som kan tänkas vara intresserade av att bidra med pengar eller saker inför olika evenemang som PsyKO arrangerar. Det handlar om att skriva brev, ringa och fysiskt besöka olika personer för att på så vis försöka sälja in PsyKOs event och övertyga sponsorn om att de tjänar på att synas med oss.

 

Aktivitetsansvarig

Som aktivitetsansvarig är man lite utav en spindel i nätet när det gäller t.ex. sittningar, myskvällar overallsinvigning mm. Man har ansvar att boka lokaler, bestämma menyer, ragga underhållning, TM, hålla i samarbeten med andra program (t.ex. vid psykoläksittningen) och mycket mera. Det är även en del arbete med biljettförsäljning, bordsplaceringar, dekor och passande musik. Det är en otroligt rolig post. Då denna post innebär ett stort ansvarsområde har vi i årets PsyKO delat denna post på flera. Gillar du att styra upp fester, organisera och delegera så är detta en klockren post för dig!

 

Alkoholansvarig

För många festerier betyder detta att man har hand om baren i kårallen när man har sin kravall, och att man har ansvaret för inköp och hantering av öl/bar och alkohol i allmänhet. Utöver detta ägnar man mycket av sin alkoholtid åt vinbryggningens ädla konst. I och med att PsyKO är ett relativt litet festeri och sällan har "bar" på det sättet så är det just det senare, alltså att brygga Vin, som man som alkoholansvarig får viga sig åt.