2011-02-07 » Inlagt av:

Sveriges KBT Psykologer söker representanter!

Föreningen för Sveriges KBT-psykologer - En yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund arrangerar en seminariedag/konferens fredagen den 13 maj 2011 i Stockholm om:
 
 "Utbildningen i psykologisk behandling på psykologprogrammet -
Likheter och skillnader i upplägg mellan olika lärosäten"
 

Det kommer att bli en riktigt spännande och lärorik dag med intressanta perspektiv på likheter och skillnader mellan olika upplägg på utbildningsorterna. Dagen kommer att innehålla föredrag om hur kompetens i kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk psykoterapi kan såväl definieras och mätas som utvecklas och vidmakthållas. Det hela avslutas med en paneldiskussion mellan företrädare för olika psykologprogram där möjlighet finns till frågor från och diskussion med publiken.
 

Föreningen för Sveriges KBT-psykologer önskar komma i kontakt med psykologstuderande på samtliga lärosäten som kan fungera som lokal kontaktperson inför dagen tillsammans med presentatören från universitetet. 

HÄR kan ni läsa mer om dagen och HÄR kan ni skicka in en anmälan om det låter intressant att bli representant!