2011-02-22 » Inlagt av: Psykologiskt fika

Psykologiskt fika idag tisdag 22/2!

Vårens andra Psykologiskt fika fortsätter på temat för terminen, sexualitet, och presenterar en föreläsning om sexualfysiologi. Det är kunskapen om hur kroppen fungerar sexuellt, både vid hälsa och ohälsa; psykisk och fysisk, men också om hur problem med sexualitet kan arta sig fysiskt och om relationen mellan psyke och soma. Speciellt fokus är på när kan psykologen inte behandla och  när är problemen av mer psykologisk karaktär?

 

När: Tisdag 22 februari kl. 19.00-21.00
Var: Berzeliussalen, CampusUS
Hur: Barbro Wijma föreläser om sexualfysiologi

 

Som vanligt börjar föreläsningen prick 19.00 och vi fortsätter att vara på CampusUS. Ni som inte hittar till Berzeliussalen samlas utanför Örat, så går vi gemensamt dit 5 minuter innan.

Varmt välkomna!
Psykologiskt fika