2011-03-22 » Inlagt av: Psykologiskt fika

Psykologiskt fika: Trans* Lives: Current Frameworks and Livability

Mars månads Psykologiskt fika fortsätter på temat för terminen, sexualitet, och presenterar en föreläsning om transsexualitet. Föreläsningen tar upp och förklarar terminologi inom trans, antidiskrimineringslagar och rättsliga ramar i Sverige. Detta exemplifieras i text av transsexuella berättare och bilder ur deras liv. Slutligen kommer vi att diskutera begränsningar i dagens lagar och regelverk, såsom ett tredje kön och "ofullbordade" könsbyten.

 

När: Tisdag 22 mars kl. 19.00-21.00
Var: Berzeliussalen, CampusUS
Hur: Ulrica Engdahl & Katherine Harrison föreläser om transsexualitet

 

Som vanligt börjar föreläsningen prick 19.00 och vi fortsätter att vara på CampusUS. Ni som inte hittar till Berzeliussalen samlas utanför Örat, så går vi gemensamt dit 5 minuter innan. OBS! Föreläsningen hålls åtminstone delvis på engelska.

Varmt välkomna!
Psykologiskt fika