2011-10-25 » Inlagt av: Psykologiskt fika

Psykologiskt fika - Sexualitet och åldrande ur ett HBTQ-perspektiv


Den 8:e november kommer Anna Siverskog till Psykologiskt fika för att prata med oss om äldre HBTQ-personer och sexualitet.

 

"Annas avhandlingsprojekt fokuserar på äldre personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera och i projektet kombineras makt-, identitet- och kategoriseringsinriktningen med ett intresse för kön, sexualitet och ålder samt intersektionen mellan dessa och andra sociala positioner. Sexualitetsperspektiv är ofta förbisedda i sammanhang kring äldre och åldrande, delvis som en följd av att äldre personer ofta socialt och kulturellt kopplas ihop med asexualitet. Den forskning som rör åldrande och sexualitet har i hög grad utgått från heterosexualitet och tvåkönsmodeller samtidigt som homosexualitets- eller queerforskning sällan inkluderar äldre. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka äldre hbtq-personers nuvarande och tidigare livserfarenheter genom deras livsberättelser samt hur dessa berättelser förhåller sig till idéer kring livslopp, tid och åldersordningar i relation till normativitet."

 

"Turning vinegar into wine: Humorous self-presentations among older GLBTQ online daters" är titeln på Anna Siverskogs senaste publikation. Den kan ni hitta här.

 

Tycker ni att det låter spännande? Kom och fika med oss!

 

När: Tisdag 8/11 kl 19:00 (prick!)

Var: Campus US – Eken (Ni som inte hittar samlas utanför Örat, så går vi gemensamt dit 5 minuter innan.)

Hur: Anna Siverskog om sexualitet och åldrande ur ett HBTQ-perspektiv