2011-11-07 » Inlagt av: Psyko

Uttalande angående ockerpriser på festbiljetter

Som många av er förmodligen uppmärksammat är det i dagsläget vanligt att biljetter återsäljs för relativt höga belopp, bland annat via anslagstavlan på liu.se. Vi i Linköpings Förenade Festerier, FF, vill nu meddela vår åsikt gällande detta.

 

Arrangörerna jobbar stenhårt för att hålla nere biljettpriserna på den låga nivå som de faktiskt ligger på. Detta för att studenter ska ha råd att gå på en kravall oavsett deras ekonomiska situation. Att folk sedan uttnyttjar detta för egen vinning är beklagligt, och något som vi starkt är emot.

 

Slutar inte försäljningen av biljetter till förhöjt pris kan det innebära att vi anser oss tvingade att begränsa biljettköpet till två per person, alternativt införa personliga biljetter bundna till personnummer. Båda dessa alternativ för med sig konsekvenser. Två biljetter/person skulle förmodligen öka köerna och dessutom begränsa möjligheten att ta med utomstående så som kompisar hemifrån på kravall. Att införa ett system med personliga biljetter skulle innebära ett otroligt merjobb för de redan hårt arbetande arrangörerna, och dessutom skulle det kosta pengar att utveckla ett sådant datasystem. Pengar som sedan skulle påverka biljettpriserna.

 

Vår uppmaning är att ni slutar köpa biljetter för dessa ockerpriser. Sälj och köp biljetter för inköpspris.

 

/ Linköpings samtliga festerier, med stöd från LinTek, StuFF och Consensus.