2010-05-23 » Inlagt av:

Relationellt forum har träff

Leg. psykolog och snart leg. psykoterapeut Niclas Kullgard kommer och samtalar med oss om IPT (interpersonell terapi) och BRT (brief relational therapy) som behandlingsformer. Niclas arbetar inom vuxenpsykiatrin i Falkenberg och har gått IPT-handledarutbildning på Liu. 
Höstens träffar kommer även diskuteras. Alla som kan tänka sig att på något sätt vara aktiva i Relationellt Forum under nästa år ombeds skicka ett mail till asach915@student.liu.se ,även om ni inte skulle ha möjlighet att närvara den 27:e. Extra viktigt eftersom våra aktiva T8:or kommer gå på praktik i höst och T10:orna skall "utsparkas"  i arbetslivet.      
 
Utan ett "vi" - inget Forum! 
Välkomna!
Mvh Sara & Lisa, T10 samt Åsa, T4