2012-01-20 » Inlagt av: Psyko

PsyKOs postbeskrivningar!

Här följer lite beskrivningar om de olika posterna man kan tänkas ha i PsyKO. Dessa poster kan dock förändras beroende på hur de personer som utgör PsyKO vill ha det. :)

 

Chef 
Den person som har en övergripande koll på vad som händer i PsyKO. Man vet vem som gör vad, och ser till att denna "vem" gör det. Fungerar även som en länk mellan PsyKO och övriga festerier samt går på FF-möten en gång i månaden. Ett möte där alla festerichefer träffas och pratar igenom aktuella händelser. Man kan säga att huvudsysslan för denna post är att mejla och ha koll på information, både inom och utom PsyKO. Chefen ser även till att boka lokal för alla möten som sker. 

Ekonomiansvarig/Kassör

Som kassör ansvarar man för det mesta som har med pengar att göra. Man tar hand om PsyKOs konto och bokför alla intäkter och utgifter. I december gör man bokslut som lämnas till ekonomiansvarig i Stimulus styrelse. Inför arrangemang är det dessutom bra att som kassör lägga en budget, för att ha koll på hur mycket pengar man kan spendera. Det kan låta lite avancerat med det är det verkligen inte. Inga tidigare kunskaper inom ekonomi krävs. Att vara kassör är otroligt prestigefyllt och om man lyckas bli det kan man se fram emot att vara absolut coolast i PsyKO under ett år.

Sekreterare/Vice 

Visst är det något speciellt med sekreterare? Som sekreterare/vice för du anteckningar under PsyKOs möten och ansvarar för att resten av gruppen har tillgång till anteckningarna genom exempelvis vår fantastiska blogg. Du får även den flashiga titeln vice, vilket innebär att du fungerar som chefens förlängda arm. Det är du som håller i dagordningen om chefen av någon orsak inte kan dyka upp ett möte. En rolig post helt enkelt!

Info, PR & Webbansvarig

Att inneha denna post innebär att man är den som ser till så att programmet får information om alla trevliga tillställningar som PsyKO anordnar. Detta sker både via mejl, inlägg på hemsidan och frekventa uppdateringar på PsyKOs Facebook-sida. Man har även ansvaret att svara på alla olika typer av mail och frågor som kan tänkas ställas till PsyKO.

Gyckelansvarig

Det är väldigt kul att vara gyckelansvarig, då man får chansen att nätverka en hel del med andra festerier. Det är en post som i olika festerier ser lite olika ut, vissa av de gyckelansvariga är ansvariga för att skiva gyckel och ha gyckelträningar osv. Men för oss har det sett ut så att jag varit kontaktperson för de som vill boka PsyKO till ett gyckel och ordnat med detaljer, kollat av med PsyKO och sett till att vi varit på rätt plats vid rätt tid. Jag har ibland också varit den som bokat in gyckel till evenemang som vi i PsyKO har arrangerat. Det är en post som kräver kontinuerlig insats men som egentligen inte är så tidskrävande. Det är väldigt uppskattat då man kommer och gycklar, därför känns det väldigt bra då man kan vara med och se till att det händer.

Sponsansvarig

Brainstormar potentiella sponsorer och är den som sköter kontakten med företag och föreningar som kan tänkas vara intresserade av att bidra med pengar eller saker inför olika evenemang som PsyKO arrangerar. Det handlar om att skriva brev, ringa och fysiskt besöka olika personer för att på så vis försöka sälja in PsyKOs event och övertyga sponsorn om att de tjänar på att synas med oss.

Aktivitetsansvarig

Som aktivitetsansvarig är man lite utav en spindel i nätet när det gäller t.ex. sittningar, myskvällar overallsinvigning mm. Man har ansvar att boka lokaler, bestämma menyer, ragga underhållning, TM, hålla i samarbeten med andra program (t.ex. vid psykoläksittningen) och mycket mera. Det är även en del arbete med biljettförsäljning, bordsplaceringar, dekor och passande musik. Det är en otroligt rolig post. Då denna post innebär ett stort ansvarsområde har vi i årets PsyKO delat denna post på flera. Gillar du att styra upp fester, organisera och delegera så är detta en klockren post för dig!

Alkoholansvarig & Tryck

För många festerier betyder detta att man har hand om baren i kårallen när man har sin kravall, och att man har ansvaret för inköp och hantering av öl/bar och alkohol i allmänhet. Utöver detta ägnar man mycket av sin alkoholtid åt vinbryggningens ädla konst. I och med att PsyKO är ett relativt litet festeri och sällan har "bar" på det sättet så är det just det senare, alltså att brygga Vin, som man som alkoholansvarig får viga sig åt. Som tryckansvarig har det varit så att man också ansvarar för om ska sättas upp affischer inför stora sittningar. Man har dessutom ett visst ansvar för tryck och beställning av märken och PR-tröjor.