2012-02-02 » Inlagt av: Idrottsutskottet

Höjdpunkten på terminen

I och med byte av ansvariga för Idrottsutskottet så har det tagit lite tid, men nu är det äntligen dags för höjdpunkten på terminen; betala för en termin fylld av psykologfotboll. Precis som tidigare är det fritt fram att prova på tre gånger, men efter det är det dags att betala. Priset landar denna termin på 150:-, vilket med fördel sätts in på följande konto:

 

Bank: Svenska Handelsbanken

Kontohavare: Per Lind

Clearingnummer: 6624

Kontonummer: 612606988

 

Det är bra ifall vi vet vem pengarna kommer ifrån, så märk betalningen med ert namn.

 

Angående priset så kan det ifrågasättas varför det förblir detsamma trots att tiden minskats ner till en timme. Detta beror på annorlunda priser från Campushallen och är således inte något som vi i Idrottsutskottet kan göra så mycket åt, tyvärr.

 

Precis som tidigare så är fotbollen främst riktad till programmets studenter. Kompisar på besök, respektives eller andra utomstående är dock välkomna, här gäller dock lite annorlunda regler. Eftersom det är ett mer begränsat utrymme inomhus så får samma person endast vara med på tre inomhuspass, men fritt antal utomhuspass. Om personen i fråga är med fler än tre gånger räknar vi med att 150:- sätts in på ovanstående konto. Anledningen till samma pris för ett lägre antal gånger är att vi via Stimulus får pengar för de som studerar på programmet.

 

Vi ser gärna att personer anknytna till programmet, som till exempel alumner eller lärare, är med på psykologfotbollen. Ni är välkomna på samtliga inom- och utomhuspass, dock till en terminskostnad på 200:-. Detta av samma anledning som ovan; Stimulus bidrar endast med pengar för programmets studenter.

 

Det var allt för den här gången, men håll utkik för det är spännande saker på gång. Om ni har några frågor eller kommentarer angående detta eller något annat så är det bara att höra av er via Facebook eller till aleor447@student.liu.se