2012-03-14 » Inlagt av:

Relationellt Forum torsdag 17.15

Jag uppmanar speciellt er som är intresserade av psykodynamisk psykoterapi att komma,  eftersom A-K har mycket kunskap inom området och eftersom vi under träffen kommer besluta om Relationellt Forum ska fortsätta nästa år vilket beror på vilka behov som finns hos oss studenter. Vad är då Relationellt Forum för någonting?Läs gärna mer om oss på www. psykologprogrammet.se under fliken psykologprogrammet/intressegrupper!