2012-03-12 » Inlagt av: Info från programmet

Öppen föreläsning om genus 16 mars

Fredag den 16 mars bjuder Genuslektorn till föreläsning och seminarium om Aktionsforskning, genus och naturvetenskap.

Den kan ses som både en möjlighet att informera sig om aktionsforskningens grunder och att fundera kring naturvetenskap, genus och betydelsen av lärarnas förhållningssätt.

 Lunchföreläsning:

"Det är konstigt att vi inte ser likheterna om det är ditåt vi strävar" - att synligöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus.

Kristina Andersson (forskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet och Gävle högskola) berättar under lunchen 12:15-13 om hennes avhandlingsprojekt.

Campus Valla, Sal: I-102

 Seminarium:

Kl 13-15 följer ett seminarium för att fördjupar innehållet mot metodologiska frågor om dilemman i aktionsforskning

Sal: I-102

Alla studerande i uppsatskurser eller förberedande metodkurser - och självklart också lärare - är välkomna.