2012-03-27 » Inlagt av: Info från programmet

Designkontor som sommarjobb?

Är du högskolestudent med minst två studieår bakom dig på  en utbildning med fokus på beteendevetenskap? Vill du arbeta med skarpa uppdrag, möta framtida arbetsgivare, lära av andra kompetenser och få en upplevelserik sommar? Då ska du söka till Sommardesignkontoret! 

 

I Sommardesignkontoret får studenter med olika kompetenser arbeta med utmanande uppdrag från företag eller offentliga organisationer. Uppdragen är korta och inriktade på att skapa och visualisera idéer och förslag på hur utmaningen kan mötas.

 

Sommardesignkontor med temat Hälsa

 

I år kommer flera av Sommardesignkontoren att ha temat Hälsa, och flera av uppdragen kretsar kring attityder, motivation och förändrade beteenden. Därför söker vi särskilt dig som är högskolestudent med minst två studieår bakom dig på en utbildning med fokus på beteendevetenskap. Om du blir antagen, kommer du att arbeta utifrån designprocessen tillsammans med designstudenter och kvalificerade handledare.

 

På varje kontor arbetar 6-8 studenter med ett eller flera uppdrag. Arbetet pågår under 4 veckor i juni och 3 veckor i augusti, och ersättningen för perioden är 23 000 kronor och boende.

 

Begränsat antal ansökningar - Ansök idag!

 

Ansökningsperioden pågår till och med att vi får in 100 ansökningar, eller senast den 10 april, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!

 

Välkommen att läsa mer och ansöka på http://www.svid.se/beteendevetare

 

 

Jonas Gumbel

Programansvarig - Hälsa

Program Director - Health and Wellness