2012-04-18 » Inlagt av: Info från programmet

Annons PTP-psykolog

Annebergs behandlingshem söker leg psykolog eller PTP- psykolog.

Annebergs behandlingshem tar emot klienter med neuropsykiatriska diagnoser, kriminell livsstil, personlighetsstörningar och beroende/missbruksproblematik. Uppdragen kommer i regel från kriminalvården i form av kontraktsvård eller vårdvistelse men också från socialtjänsten.  Behandlingsplanerna är individuellt utformade. Ibland innebär uppdraget även att göra en utredning, oftast neuropsykologisk. Annebergs behandlingshem arbetar miljöterapeutiskt med en motiverande daglig struktur. Personalen har behandlingskonferenser för att skapa kontinuitet och förfina behandlingsupplägget för den enskilde klienten. Vi har även samtalsgrupper om enskilda ämnen som till exempel ”Att leva med ADHD” och ”Föräldraskap”. Dessa grupper är inte terapeutiska utan forum för lärande och samtal.

Till hösten kommer vi ev att flytta till större lokaler vilket ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet ytterligare.

Uppdraget för dig som psykolog är att bedriva psykoterapi med klienterna på KBT-grund. Det är utvecklingen av klienternas förmågor att hantera och förhålla sig till problematiska situationer, tankar och känslor som är i fokus. Klienterna behöver verktyg för att kunna leva ett konstruktivt liv. Psykologen har även en vägledande roll i vissa delar av behandlingskonferenserna, då det ofta i vardagen uppstår situationer där psykologisk expertis efterfrågas. Det kan också förkomma utredningsuppdrag.

Vi söker dig som är legitimerad psykolog alternativt PTP-psykolog med KBT-kunskap. Även dynamisk psykoterapeutisk förståelse ses som en tillgång. Utredningskunskaper är också viktigt. Du behöver klara av ett självständigt arbete och ha förmågan att fatta genomtänkta terapeutiska beslut på egen hand. Handledning för PTP-psykolog kommer givetvis att ordnas. Du behöver också ha en god pedagogisk förmåga för att på bästa sätt kunna handleda personalgruppen.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information kontakta gärna:

Verksamhetschef Hans Åberg, tel 0735-393278, e-post hans.aberg@ekencare.se

Behandlingssamordnare Johannes Gerth, tel 0725-302304.

Välkommen med din ansökan senast 2012-05-06 till hans.aberg@ekencare.se

Annebergs behandlingshem är en verksamhet inom Eken Care AB. Eken Care erbjuder omvårdnad, rehabilitering, behandling, utredning, träning och sysselsättning för individer med psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, missbruk/beroende, förvärvade hjärnskador, dubbeldiagnoser, Huntingtons sjukdom samt demens. Vi arbetar aktivt med miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Trygghet, god och säker omvårdnad, integritet och självbestämmande är några av våra grundläggande begrepp.

Läs mer om Eken Cares verksamheter på  www.ekencare.se