2012-04-18 » Inlagt av: Utbildningsbevakningen

Nytt protokoll från UB!

I protokollet står exempelvis att:
-Ekonomiska läget: tyvärr har psykologprogrammet gått över budget. Detta beror antagligen på att genomströmmningen inte är så bra som man trott, även paktikkostnader med mer ska kollas över. Detta innebär att pengar måste sparas. Hur detta ska gå till är ännu inte klart.

 

-Angående internationaliseringen: Ett avtal med universitetet i Århus håller på att utformas. Någonstans i Skottland finns inom kort en psykologutbildning med PBL och förhoppningen är att ett avtal ska kunna utformas även med dem. I övrigt har det varit svårt att finna program som passar in i hur vi läser.

 

- Angående återkopplingsmallen: Återkopplingsmallen användes på SIR tentan. Det svåra är att få dem som rättar att använda mallen. Anett undrar vad dåvarande termin tre tyckte om återkopplingen på SIR och hon ska även höra med de examinatorer som använde mallen vad de tyckte.

 
14 Mars