2012-05-03 » Inlagt av: Info från programmet

Pris för bästa uppsats/examensarbete inom temat OCD-spektrumstörningar 2012 - 2013

Pris för bästa uppsats/examensarbete inom temat OCD-spektrumstörningar 2012 - 2013

 

Mer forskning behövs kring OCD-spektrumstörningar. För att premiera studenter som intresserar sig för detta område delar Christian Rücks forskargrupp (RückLab) vid Karolinska Institutet ut pris för bästa uppsats/examensarbete skriven inom området.

 

Uppsatsen ska vara skriven under 2012 – 2013, på kandidat-, magister- eller masternivå. Uppsatser kan nomineras av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. Kravet är att arbetet på något sätt behandlar OCD-spektrumstörningar, det vill säga, på något sätt berör diagnoserna tvångssyndrom, hoarding, dysmorfofobi, skin picking eller trichotillomani.  För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen krävs en kort motivering till nomineringen, dessutom ska ett exemplar av uppsatsen skickas in.

 

För utförligare detaljer om nominering och priset gå in på http://rucklab.com/student-award/