2010-05-27 » Inlagt av: Studeranderådet

Studeranderådsmöte i Stockholm i helgen

Studeranderådet är Psykologförbundets studerandeförbund. Studeranderådsrepresentanter träffas 2 gånger per termin för att diskutera psykologstudenters studiesituation, PTP, arbetsmarknad, löneutveckling m.m. 

 

Ett av de senaste projekten Studeranderådet haft är att protestera mot Region Skånes låga PTP-löner. Vi gick då ut med protestlistor till samtliga studieorter.

 

29-30 maj är det Studeranderådsmöte i Stockholm. Representanter från Linköping kommer att finnas där och förhoppningsvis finns alla andra studieorter representerade också. Vill du att Studeranderådet ska driva någon särskild fråga eller undrar du över något som du tänker att vi skulle kunna besvara? Tveka inte, hör av dig ellba867@student.liu.se.