2010-06-01 » Inlagt av:

Vill du vara mentor i höst?

Tanken är att vi ska hitta kanske två mentorer till varje basgrupp och vi ser gärna stor terminsspridning.

Eftersom tidigare mentorsprojket fungerat lite blandat kommer vi försöka ha en schemalagd förstaträff och att även ge er mentorer lite tips om vad ni kan prata om. I övrigt blir det mycket upp till er som mentorer samt gruppen vad ni gör av det hela men förhoppningen är ju givetvis att du som mentor kan finnas till hands även längre fram i utbildningen.

 

För att anmäla ditt intresse skickar du ett mail till carod144@student.liu.se så återkommer vi med mer information. Första träffen är tänkt att ske kanske fem veckor in i terminen till hösten när nollningen avslutats och ettorna har en chans att på allvar fundera kring PBL, studievanor, kurslitteratur, billigaste kaffet och annat viktigt.

Hör gärna av dig redan innan sommaren om du vet att du är intresserad.