2012-10-19 » Inlagt av: Info från programmet

vill du ha en skugga?

Processen går till som följer: Personen anmäler sitt intresse om skuggning på följande länk: http://www.liu.se/utbildning/skugga?l=sv. Anmälan når sedan mig och jag matchar ihop "skuggan" med en student på det önskade programmet. Jag har en lista över studenter som anmält sig som intresserade av att ta emot skuggor och mailar helt enkelt den som står i tur härnäst på listan, alternativt massmailar med först till kvarn-princip. Studenten får sedan i ansvar att kontakta skuggan och de kommer gemensamt överens om en dag för besök som passar dem båda. Dagen för skuggningen lägger studenten och skuggan upp som de vill. En del följer med på lektioner och föreläsningar en hel dag, medan andra bara är med på något enstaka moment. Universitetet bjuder både skuggan och studenten på gratis lunch. Studenten erhåller även ett arvode på 200kr.

Att ta emot en skugga brukar inte upplevas som särskilt ansträngande, det innebär ju egentligen bara att gå i skolan som vanligt men att vara beredd på att svara på frågor om skola och studentliv, samt kanske gå en liten guidad tur med sin skugga runt på campus om så önskas. Observera att studenten INTE ska stå för husrum eller måste hämta skuggan vid resecentrum eller dylikt! 
"Skugga en student" är ett bra sätt att marknadsföra sitt program. De flesta studenter brukar tycka att det är ett roligt och meningsfullt uppdrag, och dessutom skönt att inte behöva ta med matlåda en dag. :) Observera också att en student som anmält sitt intresse om att ta emot skuggor inte förbinder sig till något. Om han/hon inte kan eller vill ta emot en skugga när tillfälle bjuds så är det helt okej att tacka nej! Det är svårt att avgöra hur många skuggningar vi får in. Det är såklart flest framåt våren innan sista ansökningsdag till högskolor och universitet. Men om man inte hör av mig på ett tag sedan man anmält sig som "skuggfadder" så är man alltså inte glömd utan det har helt enkelt inte kommit in några förfrågningar om skuggning på just sitt program ännu!

Intresseanmälan görs genom att maila Fathima Håkansson på skugga@liu.se och i mailet ange namn, utbildningsprogram och termin.


Det behövs fler skuggfaddrar på psykologprogrammet.