2013-02-25 » Inlagt av: Info från programmet

medverka i enkät?

TILL DIG SOM ÄR STUDENT PÅ PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET!

 

Du är inbjuden att delta i en webbenkät som handlar om hur Du som student upplever att din terapeut har angett riktlinjerna för hur en psykodynamisk- eller psykoanalytisk terapi går till.

 

Undersökningen ingår i min psykologexamensuppsats på termin 10 vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Ansvarig handledare är Leg. psykolog, Med Dr. Maria Lindau. Kriteriet för att få delta i denna webbundersökning är att Du som medverkar, antingen har avslutat- eller befinner Dig mer mot slutet av en psykodynamisk- eller psykoanalytisk inriktad terapi. Om du exempelvis går på psykologprogrammet som har 50 timmar (sessioner) obligatorisk egenterapi, bör du ha gått i minst 30 timmar d.v.s. 60 % av de 50 timmarna (sessionerna) alternativt under minst en termin. Observera att delfrågorna i webbenkäten ber Dig att besvara utifrån den terapi som Du för tillfället går i eller som Du senast avslutade och inte utifrån någon terapi som föregått den.

 

Webbenkäten tar ca 5 minuter att besvara. Försök att svara så fullständigt som möjligt på alla frågorna. Enkätsvaren kommer endast att användas till detta examensarbete. Du som deltar i undersökningen är helt anonym, vilket innebär att du inte kommer att behöva ange några uppgifter om din identitet. All databearbetning sker konfidentiellt, och resultaten kommer att presenteras i uppsatsen på ett sätt som inte gör det möjligt att koppla dina svar till dig som person. Ditt deltagande är helt frivilligt, men av stor betydelse för undersökningen, att Du som deltar besvarar enkäten.

 

För att delta i undersökningen, klicka eller gå in på länken här nedan:

 

https://www.surveymonkey.com/s/kmfenkat

 

 

Om du har frågor som berör undersökningen är du välkommen att skicka e-mail till marcroquehanell@hotmail.com eller att ringa på tfn: 073-058 88 49, måndagar till torsdagar kl. 13.00–17.00.

 

 

 

Tack för Din medverkan!

 

Marc Roque Hanell

Studerande vid Psykologprogrammets termin 10 vid psykologiska institutionen,

Stockholms universitet