2013-04-10 » Inlagt av:

Humanistdygnet

Humanistdygnet har för avsikt att vara ett innovativt och lekfullt kulturarrangemang med en tydlig kvalitetsprägling. Vi vill även vara kunskapsförmedlande och lyfta fram lokala utövare av kultur. Humanistdygnet är ett gratisevenemang som är öppet för allmänheten, och arrangeras av Linköpings universitet och Filosofiska fakulteten tillsammans med Humaniststiftelsen, Östergötlands museum, Linköpings kommun och Mediehuset Corren med många andra samarbetspartners.


Årets Humanistdygn har temat: ”Den lekande människan”:
Idag kan man konstatera att lek och humor tar stor plats i det utbud som kallas underhållning – något vi förväntas konsumera och bli glada av. Men ger vi leken tillräcklig plats i oss själva? Finns den som motvikt och inspiration, som självklar del i vår vardag, som nödvändig och kreativ kraft i våra arbeten? Det är dags att ta leken på allvar igen. Det är dags att bli mänskligt hel och engagerad i det humana; den icke-materiella kulturen. Humanistdygnet tar i år gycklarens roll; sanningssägaren och den kritiskt leende. Vi tar åter upp tråden från mästaren Tage Danielsson. Må hans anda genomsyra årets evenemang, 19–20 april 2013 - Lars Jonsson, projektledare

Se det bifogade programmet som är fullspäckat med intressanta, spännande och aktuella föreläsningar och kulturhändelser! Vi finns även på vår hemsida, Facebook och twitter - glöm inte att följa och gilla oss där!

 

http://www.liu.se/humanistdygnet?l=sv

https://twitter.com/Humanistdygnet

https://www.facebook.com/humanistdygnet


Humanistdygnets projektgrupp genom Denise Laxén di Zazzo, projektproducent