2013-10-13 » Inlagt av:

Häng med psykologisation på seminarium i Stockholm

Sveriges Förening för Arbets- och Organisationspsykologer

anordnar ett seminarium om

 

Psykisk hälsa och ohälsa i arbetslivet 

TID: 15 november kl 13-16

PLATS: Piperska muren (t-bana Rådhuset)

KOSTNAD: Fri entré (begränsat antal platser, först till kvarn)

ANMÄLAN: Senast 25 oktober till line.uski-torpe@are.se

PROGRAM

13:00-13:30 Introduktion. Sveriges Förening för Arbets- och Organisationspsykologer *

13:30-14:30 ”Psykisk ohälsa i media – sann eller falsk bild?” Citizen Media

14:30-15:30 ”Tala mer om psykisk hälsa på jobbet” Hjärnkoll

15:30-16 Paneldiskussion.

13:30-14:30 Psykisk ohälsa i media – sann eller falsk bild?

Vem är det som skapar verklighetsbilderna i medierna och hur verkar vi efter den bild som getts oss? Vi har alla på ett eller annat vis en roll att spela i slaget om verklighetsbilden, men det är ändå de människor som skildrar, granskar och rapporterar om verkligheten i allmänna medieforum som bär det stora ansvaret att skapa en gemensam verklighetsplattform att stå på. Hur kan vi lyfta nya perspektiv när det gäller t ex psykisk ohälsa?

Citizen Media är ett produktionsbolag med ett starkt etiskt fokus, som levererar etiskt och miljövänligt producerade produkter samtidigt som nivån gällande arbetsförhållanden och produktionsresultat är hög. Citizen Media är det enda produktionsbolaget i Sverige som har en renodlad etisk profil samt det enda produktionsbolaget som arbetar med en tydlig beteendemedicinsk aspekt i sin journalistik. Citizen Media gör film för webb och TV, texter/artiklar för tidningar, webb och böcker, rapporter enligt önskemål för universitet, myndigheter, enskilda organisationer och privata aktörer.

14:30-15:30 Tala mer om psykisk hälsa på jobbet

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Ändå är tystnaden kompakt. Särskilt på våra arbetsplatser som ofta står handlingsförlamade. Hur får vi våra moderna arbetsplatser att sluta blunda för signaler om psykisk ohälsa? Hur får vi stopp på tisslandet och tasslandet? Kampanjen Hjärnkoll har jobbat intensivt med dessa frågor sedan 2010 och har en del svar. Enkla och konkreta.

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter oavsett psykiskt funktionssätt. Motorn i kampanjen är 300 privatpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som föreläser på seminarier i arbetslivet, vården och media. Kampanjen drivs av tillgänglighetsmyndigheten Handisam och föreningsnätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).


*Sveriges Förening för Arbets- och Organisationspsykologer samarbetar med studentföreningen Psykologisation