2013-12-06 » Inlagt av: Info från programmet

Delta i webenkät om attityder till personer med psykiska problem

Hur uppfattas en person med psykiska problem? Påverkas dina attityder av ditt nuvarande hälsotillstånd? Personer med psykiska problem står till stor del utanför dagens samhälle och det är därför viktigt att undersöka existerande attityder, och se dess källa, för att utöka nuvarande kunskap i området och förbättra dessa människors förutsättningar.

 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som just nu skriver c-uppsats i psykologi och behöver Din hjälp för att besvara dessa frågor.

 

För att delta, klicka på följande länk och följ anvisningarna;

www.webbenkater.com/custom/oruse

 

Du är helt anonym och deltagandet tar ungefär 10-15 min.

 

 

Tack för Din hjälp!

 

Anna Hedblom & Sandra Blohm