2011-09-26 » Inlagt av: Psykologiskt fika

Påminnelse: Psykologiskt fika imorgon - Tisdag 27/9


2013-04-28 13:56
de c3a4r vc3a4l tur att vi inte alla c3a4r stc3b6pta i samma form, de skulle varit trc3a5kigt om alla sett pcires lika dana ut :sJa tycker de c3a4r bra att du fc3b6rsc3b6ker hjc3a4lpa dina medsystrar till bc3a4ttre sjc3a4lvfc3b6rtroende, de fc3b6rsc3b6ker ja ocksc3a5 gc3b6ra kram
Inlagt av: Maria