2011-10-24 » Inlagt av:

Valöl på Villevalla tisdag

Tisdag 25/10 kommer Valberedningen (för kvällen representerad av Jonna, Thorulf och Tomas) att hänga på Villevalla. Med dem finns valurnan där vi vill ha kandideringar och nomineringar till nästa års styrelse. Villevalla är en mysig pub med mat och öl. Det är dock litet så kom gärna vid 18 när de öppnar, därefter blir det fort fullt.

 

Om du vill nominera eller kandidera men inte kan besöka valurnan, skicka ett mail till carod144 med namn, årskurs, mailadress och eventuella postönskemål.


Inga kommentarer inlagda!