2011-10-25 » Inlagt av: Psykologiskt fika

Psykologiskt fika - Sexualitet och åldrande ur ett HBTQ-perspektiv

När: Tisdag 8/11 kl 19:00 (prick!)

Var: Campus US – Eken (Ni som inte hittar samlas utanför Örat, så går vi gemensamt dit 5 minuter innan.)

Hur: Anna Siverskog om sexualitet och åldrande ur ett HBTQ-perspektiv


2013-08-17 09:14
Je4ttetrevligt tema! Men det vore trevligare om man kunde keenomtmra alla, kan ni tex keenomtmra 6. Maboe ? Vad e4r det som e4r galet?
Inlagt av: Choudhary