2012-10-01 » Inlagt av:

PSYKOLOGISATION presenterar, Jan Blomström!

På onsdag den 3:e oktober prick 17.00 har vi äran att få en föreläsning med efterföljande diskussion med affärspsykologen Jan Blomström. Detta är ett unikt tillfälle att lära dig mer om Talangaccelererande Ledaskap vilket kan vara till nytta för alla typer av psykologer. Vi möts i TEMCAS sal (ligger i TEMA-huset bakom D-huset). Ses där! 


2012-10-16 12:45
Your wbeiste has to be the electronic Swiss army knife for this topic.
Inlagt av: Rosabel