Utbildningsterapi


Utbildningsterapi är ett obligatoriskt moment på psykologutbildningen.

Terapins syfte är att den studerande ska nå ökad insikt om sig själv, sin psykologiska och sociala historia och dess relation till nuvarande värderingar, livsmål och livsstil, att han eller hon ska nå kunskap om och bearbeta sina egna "blinda fläckar" som kan komma att påverka utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt som psykolog, samt att den studerande kan utveckla förmågan till självreflektion som grund för kommande kliniskt behandlingsarbete.

Studenten ombesörjer själv att söka en legitimerad psykoterapeut och gör med denne upp om formerna för terapin så kallat "kontrakt", som skall reglera tidpunkt och betalning.

Terapin skall ha en frekvens av cirka en gång per vecka. Endast terapi hos legtimerad psykoterapeut godkännes.

Terapin påbörjas tidigast termin 2 och ska avslutas senast under termin 7 (vara avslutad när termin 8 startar).

Vid studieuppehåll ska även utbildningsterapin ha uppehåll, 2 avslutande gånger subventioneras av programmet när uppehållet börjar. Terapin får återupptas när studenten åter är registrerad på programmet.  

Det står varje student fritt att välja legitimerad psykoterapeut. Programmet vill dock ha ett intyg att denne innehar legitimation. Studenten betalar själv den överskjutande delen som programmet inte ersätter. Utbildningsterapin examineras inte.

Terapeuten har ingen annan kontakt med institutionen än den ekonomiska. 

Terapin omgärdas av de sekretessbestämmelser som Hälso- och sjukvårdslagen anger. När studenten visar upp ett intyg om att han eller hon har gått 25/50 timmar i individuell terapi eller 60/120 timmar i gruppterapi registreras detta moment som fullgjort.

Intyget ska lämnas till administratören för rapportering i ladok.  

Studenter antagna 2012 eller tidigare  kan välja mellan 25 timmar eller 50 timmar egenterapi (motsvarande 60 eller 120 timmar gruppterapi). Programmet ersätter då varje timme med 600 kr vid val av 25 timmar och 400 kr vid val av 50 timmar.   

För studenter som antagits till programmet 2013 eller senare gäller 25 timmar terapi (motsvarande 60 gruppterapi).

Programmet ersätter terapeuten med 600 kr per timme.    

 

Leg psykoterapeuter som sponsrar Stimulus verksamhet 2014/2015:  

 

EXISTENTIELL INRIKTNING:

Christina Halldorf, Leg. psykoterapeut, handledare

Mottagning centralt i Linköping: Hospitalstorget 2 B. Leg. psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning.

Har arbetat med utbildningsterapi sedan 2008.

Läs mer

Kontakt: christina.halldorf@minpost.nu  telefon 0702 - 592 280  

 

PSYKODYNAMISK, AFFEKTFOKUSERAD, RELATIONELL & INTERPERSONELLL INRIKTNING:

Börje Lech, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Handledare & Fil. Dr. i Psykologi

Mottagningen finns på S:t Larsgatan 25 A

Erbjuder utbildningsterapi med psykodynamisk, affektfokuserad, relationell & interpersonell inriktning.

Läs mer

Kontakt: borje.lech@telia.com telefon 0768 - 832 432  

 

PSYKODYNAMISK, RELATIONELL, INTERPERSONELL, KOGNITIV BETEENDETERAPI, SYSTEMISK FAMILJETERAPI

På S:t Lukas mottagning i Linköping arbetar nio legitimerade psykoterapeuter. Vi har mottagningar i Linköping och Norrköping: Skyttegatan 2 i Linköping och Wadströmsgatan 12 i Norrköping.

Läs mer

Kontakt: ostergotland@sanktilucas.se telefon 011-104120 eller 013-133410

 

KBT - KOGNITIV INRIKTNING: 

Åse Friberg Larsson, Leg. Psykiatrisjuksköterska, Leg. Psykoterapeut med KBT-inriktning.

Mottagningen finns på Gråbrödragatan 11, helt nära Nationernas Hus. 

Har arbetat med utbildningsterapi sen psykologprogrammets start i Linköping. Kan erbjuda kvällstider.

Kontakt: ase_friberg@operamail.com  telefon 0703 - 900 182  

 

AFFEKTFOKUSERAD RELATIONELL INRIKTNING:

Lena Fransson, Leg. Psykoterapeut, Leg. Barnmorska

Mottagning centralt i Linköping: Torggatan 4, 2tr.

Erbjuder psykoterapi och samtalsstöd för vuxna, unga vuxna och par. Välkommen för utbildningsterapi!

Läs mer 

Kontakt: lena@lfpsykoterapi.se telefon 0730 - 224 625  

 

PSYKODYNAMISK INRIKTNING

Ulla Mårdfors-Schwertner, Socionom, Leg. psykoterapeut och Handledare 

Mottagningen centralt belägen i Linköping: Hospitalstorget 2 B. 

Leg. Psykoterapeut och handledare med psykodynamisk inriktning samt utbildning i relationell korttidsterapi.

Har arbetat med utbildningsterapi sedan 2006. Välkommen!  

Läs mer                                                             

Kontakt: ulla@progressus-psykoterapi.se telefon 0738 – 124 126

 

PSYKODYNAMISK INRIKTNING SAMT TF-KBT OCH EMDR

Christina Warfvinge, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Har lång erfarenhet av traumabehandling med TF-KBT (traumafokuserad kognitiv beteendeterapi) och EMDR. Mottagning på S:t Larsgatan 40, gårdshuset. Har arbetat med utbildningsterapi sedan Psykologprogrammets start vid Linköpings universitet. Många års erfarenhet av handledning inom psykiatri vid Universitetssjukhuset i Linköping och socialtjänsten i Linköping och Norrköping. 

Läs mer

Kontakt: christina.warfvinge@forumforpsykoterapi.se telefon 0703 262607