2015-11-09

SEKTIONSMÖTE den 23 november!

23 november är det dags för höstens sektionsmöte då alla Stimulusmedlemmar bland annat ska välja in nya Styrelsen. 
StuFF-medlemskap krävs för att din röst ska räknas på mötet! 

VAD ÄR STIMULUS?
Stimulus är psykologprogrammets sektion. Alla utskott som gör våra liv lite bättre - t. ex. Fadderiet Freud, PsyKO, Idrottsutskottet (som efter mötet officiellt kan kallas PUST!) och Psykologiskt Fika - finansieras av sektionen. 

VAD ÄR ETT SEKTIONSMÖTE?
Sektionsmöten är Stimulus högsta beslutsorgan. Styrelsen får helt enkelt inte hitta på vad vi vill, utan alla förslag måste röstas igenom av medlemmarna - det vill säga, ni! Minst 10 procent av medlemmarna måste komma på ett sektionsmöte för att mötet ska kunna ta beslut.

VAD SKA NI PRATA OM PÅ JUST DET HÄR SEKTIONSMÖTET?
På sektionsmötet den 23 november ska vi framför allt välja in nya Styrelsen och anta budgeten för 2016. Vilka som är nominerade hittar ni i dagordningen, där det också finns mer utförlig information om vad som kommer tas upp. Vi ska även välja in personer till andra viktiga poster såsom valberedningen och revisorer. 
Sittande styrelse har även förslag på stadgeändringar (bifogas) som vi gärna vill ha ert godkännade för. 

HUR LÄMNAR JAG IN EN MOTION?
Då skriver du precis det du vill - vad du vill göra och varför - i ett mail till ordforande@psykologprogrammet.se  
OBS vi behöver din motion senast en vecka före mötet, så att vi kan behandla dem. 
Sedan röstar vi om det på sektionsmötet, och eftersom styrelsen måste göra allt som mötet beslutar… så blir sektionens önskan vår lag… :)

VARFÖR SKA JAG GÅ PÅ SEKTIONSMÖTET?
För det första: Om inte 10 procent av medlemmarna går på mötet kan inga beslut tas. I det här fallet skulle det innebära att den nya Styrelsen inte kan väljas in. 
Det innebär att du kan stödja alla fina grejer som händer på vårt program - nolle-p, fester, sittningar, Flashback, föreläsningar, you name it - genom att bara dyka upp!

För det andra: Sektionsmöten är Stimulus högsta beslutsorgan! Förutom de rent byråkratiska (men ack så nödvändiga!) bitarna så handlar det här ju om att vi ska få höra dina förslag. Vad tycker du kan bli bättre? Lämna in en motion om något du brinner för! Vad är viktigt för dig?

För det tredje: Självklart går det också att motkandidera till de poster som väljs in om du själv känner dig sugen! 

HUR MOTKANDIDERAR JAG?
För att valet av nya Styrelsen ska vara så demokratiskt som möjligt går det förstås bra att motkandidera till posterna och låta mötet rösta om de vill välja valberedningens förslag eller den som motkandiderar. Om man vill motkandidera hör man av sig till styrelseordförande, ordf@psykologprogrammet.se, senast tre dagar innan mötet.

Om ni har några som helst andra frågor om mötet, sektionen, motkandideringar, motioner eller livet i allmänhet hör av er till oss.

//Stimulus Styrelse 15’ Anna, Hanna, Simon, Calle, Elin, Niklas, Jonn, Veronika

 

Länkar:

 

Dagordning

Förslag till verksamhetsplan 2016

Förslag till budget 2016

Stadgeändringsförslag


Stimulus är psykologernas sektion. Det är de som ordnar alla aktiviteter som anordnas på programmet utanför skoltid, och det är vi i styrelsen som har det yttersta ansvaret för allt detta.

Stimulus Plusgirokonto  77 36 78-8