2016-01-11

Sektionsmöte 26/1 2016

Nu börjar året på riktigt!


Inga kommentarer inlagda!

Stimulus är psykologernas sektion. Det är de som ordnar alla aktiviteter som anordnas på programmet utanför skoltid, och det är vi i styrelsen som har det yttersta ansvaret för allt detta.

Stimulus Plusgirokonto  77 36 78-8