2014-01-20

Poster att söka till Freud & PsyKO 14/15

POSTER ATT SÖKA I FREUD 14/15


General: Som general har du ett övergripande ansvar för Nolle-P. Du har koll på vad alla andra gör och ser till att allt blir färdigt innan deadline. Du skriver dagordningar till möten och ser till att allt som måste fixas delegeras ut någorlunda jämnt i fadderiet. Du går tillsammans med genera/kassör på generalsmöten varannan vecka och håller kontakt med Stuff. Som general är man lite "spindeln i nätet", och man har även kontakt med andra fadderier.

 

General/kassör: Hjälper den andra Generalen med allmänna generalgrejer och har huvudansvaret för ekonomin. Innan Nolle-P ansvarar du för att fadderiet gör en budget, och håller sedan koll på att denna följs. Efter Nolle-P ska en enklare bokföring lämnas in.


Reservansvarig: Huvudansvarar för att välkomna de Nollan som tas in som reserver och tillgodoser dessa med den information de missat. Om reserver eller andra Nollan behöver hjälp med boende första veckorna har du rekat med kursare och äldre terminare om vilka som är villiga att hjälpa Nollan med boende. Du agerar sedan förmedlare mellan Nollan och boendestödet så Nollan slipper sova i Rydskogen.


Kläd- och märkesansvarig: Ansvarig för införskaffandet av kläder till fadderiet, faddrarna och Nollan. Ser även till att alla får ett snyggt Nolle-P-märke att bära på sin overall (du kan gärna ta hjälp av en kreativ klasskompis).

 

Gückelansvarig: Ansvarar för att Fadderiets gückel blir till, övas in och framförs - men bör för gudskelov inte göra allt själv! Låt all gückelpepp som finns i gruppen frodas som den frodigaste mustasch, men var inte rädd för att ta beslut och styra upp när det behövs. Ansvarar dessutom för att boka in andra gückelgrupper till diverse nolle-p-aktiviteter (och möta upp dem innan och tacka av dem efter att de gücklat brukar uppskattas).


Fadderansvarig: Ansvarig för att hitta frivilliga faddrar, att organisera dem och se till så att de kontinuerligt får all info de behöver, både före och under nolle-P, och att de sedan gör vad fadderiet förväntar sig av dem. Fadderiets personalansvarige! Det är dig faddrarna hör av sig till om de undrar något, vad som helst, i princip när som helst.

 

Sponsansvarig: Har huvudansvaret för att fadderiet hittar sponsorer inför nolle-p. Detta innebär att under vårterminen aktivt leta efter passande sponsorer och besöka dessa. Andra i fadderiet får gärna hjälpa till med detta, då sponsorraggning är en ganska tidskrävande - men ack så viktig! - uppgift. Utöver detta håller sponsansvarig koll på att fakturor skickas ut och att sponsringen och annonserna från sponsorerna kommer in till fadderiet i tid.

 

Inköpsansvarig: Har huvudansvar för att allt det som behöver köpas eller införskaffas blir gjort. Måste inte nödvändigtvis göra all inhandling själv, men har ansvar för att delegera i de fall det behövs. Har god kontakt med ekonomiansvarig så att den satta budgeten upprätthålls. (Observera att detta är en ny post, som ersätter förra årets Bokningsansvarig-post).


Webb/info-ansvarig: Ser till att Nollan får den info som Nollan behöver för att överleva. Detta betyder bland annat att webb/info-ansvarig administrerar Freuds Facebook-sida och psykologprogrammet.se. Är också huvudansvarig för Nollehäftet.

 

Biljett- och jobbansvarig: Ansvarar dels för inhämtning och återlämning av biljetter till de olika aktiviteterna under Nolle-P samt dels för att ordna och hålla koll på vilka personer (i Freud) som arbetar innan, under eller efter de olika aktiviteterna, i utbyte mot att få förköp på biljetterna. Denna post har sin primära arbetsåtgång under Nolle-P samt ett nära samarbete med generalerna.POSTER ATT SÖKA I PSYKO 14/15


Chef: Huvudansvar för CK och Flashback samt PsyKO:s representant på FF-möten (alltså möten med alla chefer från samtliga festerier). Ansvarar också för att delegera uppgifter som inte faller in under någon specifik post till övriga i PsyKO och ser till att arbetet fungerar så bra som möjligt inom gruppen. Chefen är dessutom den som sammankallar till och håller i möten. 


Info/PR: Infoansvaret innebär att ha hand om PsyKO-mailen samt informera om sittningar och andra event på hemsidan och på Facebook, både genom PsyKO-sidan och genom att göra särskilda evenemang. PR-delen av posten innefattar övergripande kampanjansvar inför CK och Flashback, som att boka lakanplatser och annan reklamyta samt lägga schema för respektive kampanj. 


Kläd/tryck/design: Ansvarig för att beställa kläder till PsyKO och ovvar till nya ettan. Personen ansvarar även för design av märken, affischer och reklamlakan, vilket gör att förkunskaper kring design och grafisk formgivning är att föredra. 


Vicechef/Kassör: Som vicechef har man ansvar för att vikariera för chefen vid dennes frånvaro, både på egna möten men också på möten med andra festerier samt att föra mötesprotokoll. Som kassör har man ansvar för ekonomin, alltså inbetalningar, utbetalningar, bokföring samt budgetering för samtliga evenemang.


Spons: Huvudansvar för att ordna sponsorer till CK och Flashback genom att ringa, maila och besöka olika företag och organisationer. Det kan alltså vara bra om man tycker sig besitta viss övertalnings/säljande-förmåga och inte lider av telefonskräck (alternativt vill bota en sådan genom exponering, red. anm.). 


Gyckelansvarig: Har hand om gyckelträningar och ser till att det finns gyckel att lära sig samt försöker få bokningar från andra festerier. Dessutom är man ansvarig för att ta hand om bokningar av externa gyckel till de egna evenemangen. Musikaliska kunskaper/intresse är att föredra (även om posten inte per automatisk innebär att man måste skriva alla gyckel själv). 


Aktivitetsansvariga x 4: Dessa fyra har tillsammans huvudansvar för planering av evenemangen som ordnas under året, i form av att planera lekar och fulvinsrundor, boka lokaler samt ordna sittingsschema och bordsplaceringar.
 - Alkohol: Huvudansvar för bryggandet av fulvin och fulvinsrundor.
 - Sittning: Huvudansvar för sittningar, så som bokande av lokal och kontakt med lokalansvarig 
 - Kravall: Huvudansvar för CK och Flashback (tillsammans med Chefen) och PsyKO:s representant för Kravalletten  
 - Event:  Huvudansvar för övriga event under året, så som Svartan, ovveinvigning och BUP-invigning