Om info från programmet

 

Här skriver Åsa Wrede, instutitionsadministratör på psykologprogrammet vid Linköpings universitet, information för studenterna på programmet.