Om utbildningsbevakningen

Utbildningsbevakningen i Linköping är ett utskott med representanter från de olika terminerna på psykologprogrammet. Vi träffas en gång i månaden för att diskutera vad som pågår i klasserna och vad som tagits upp på klassråden. Representanter från utbildningsbevakningen för sedan vidare denna information till programansvarig, programråd och till kårens utbildningsbevakarmöten.

 

Utbildningsbevakningen fungerar även som ett sätt att föra ut information från programansvarig, programråd och kåren till klassrepresentanterna, för att sedan föras ut i klasserna. Sammanfattat kan man säga att utbildningsbevakningen är psykologprogrammets informationskanal när det gäller utbildningsfrågor.

 

 

Just nu består utbildningsbevakningen av:  

 

Termin 1

Hulda Karlsson

Sara Holm

 

Termin 3

Erik Johnsson

Ellika Melander

 

Termin 5

Julia Salomonsson

Ellida Ottmer

 

Termin 7

Lena Landgren

Erika Wiman

Calle Wahlström  (sammankallande & styrelserepresentant) - efterträds av Sandra Andersson efter årsskiftet

 

Termin 9

Örn Kolbeinsson

Sofia Jägholm

 

Har ni frågor eller förslag på förbättringar gällande utbildningen? Vänd oss till era klassrepresentanter!