2011-05-17

Rapport från psykologförbundets studeranderåd!

För ett par veckor sedan hade studeranderådet möte i Stockholm med representanter närvarande från alla Sveriges psykologprogram.

 

På lördagen hade vi besök av Fredrik Wagnström, ledamot i Förbundsstyrelsen. Han var nyfiken på arbetet i studeranderådet och pratade om de frågor förbundsstyrelsen jobbar med just nu, till exempel ”kontaktmannaskap”. Detta är ett projekt som just nu är på planeringsstadiet, men som syftar till att glappet mellan akademi och praktik ska minska. Målet är att varje psykologisk institution ska ha kontakt med en representant för psykologförbundet. Fredrik bloggar aktivt på psykologstudent.se om arbetet i förbundsstyrelsen på adressen: http://psykologstudent.se/blogs/wagnstrm/default.aspx

 

Vi hade även besök av Lisa Gemmels som är ordförande för Sacos studentråd. Saco är den fackliga centralorganisation som psykologförbundet tillhör. Hon berättade om deras nuvarande fokusfråga som kallas ”Studielinjen” (http://studielinjen.wordpress.com/ ), som är en kampanj för att för att uppmärksamma studenters bristande inkludering i de traditionella trygghetssystemen, vad gäller sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshet. Sacos studentråd arbetar aktivt, bland annat genom lobbyverksamhet på politisk nivå. Har du som student erfarenheter av brister i trygghetssystemen vill Sacos studentråd gärna ta del av dina erfarenheter. http://studielinjen.wordpress.com/bidra-till-studielinjen/

 

På söndagen fortsatte arbetet i de projektgrupper som bildades vid förra mötet:

  • Psykologassistent: Här ser man över möjligheterna för psykologstudenter att under utbildningen få arbeta med psykolog ”light” uppgifter under handledning av en leg. psykolog. Detta kan jämföras med läkarstudenters möjlighet att jobba som underläkare under den senare delen av sin utbildning.
  • PS11: Psykologförbundet är huvudsponsor under PS11 i Lund och denna arbetsgrupp jobbade fram idéer kring hur studeranderådet skall representeras under konferensen.
  • Lönen: En av grupperna var dedikerad till att höja psykologernas löner, lättare sagt än gjort. Hur kan man jobba med attitydförändring som ett steg i att få upp psykologers löner?
  • Utbildningskvalitet: Gruppen jämför Sveriges psykologutbildningar i syfte att höja kvaliteten på dessa. Hur skiljer sig föreläsningstid, klientarbete, praktiska moment, utbildningsterapi och möjlighet till utlandsstudier mellan våra olika lärosäten? Målet är en omfattande kartläggning för att bland annat underlätta det lokala arbetet med utbildningsfrågor.  I denna grupp är Elin och Maja engagerade.

På PS11 var vi på plats och hade ett stort, runt bord längst ner i hörnet. Hoppas ni som var där fick smaka på vårt godis och ta del av vår information. Ni som fortfarande inte är medlemmar i psykologförbundet kan bli det här: http://www.psykologforbundet.se/student/Sidor/medlemsansokan.aspx

 

Hoppas ni har det bra i solen önskar era studeranderådsrepresentanter!
Elin och Maja


jul 2018 Augusti 2018 sep 2018
Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Inga händelser registrerade idag!