Studierna

 

Psykologprogrammet i Linköping är ett 10 terminer långt program vilket följs av ett års PTP-tjänst. PTP-året kan jämföras med läkarnas AT-tjänst. Du får alltså handledning och lön, om än något lägre än när du fått din legitimation. Efter detta året får du din legitimation om allt går vägen, vilket det allt som oftast gör.

 

Linköping och Norrköping har samarbete över stadsgränserna. Sammanlagt är det 25 000 studenter i de två städerna varav ca ¾ är i Linköping. Vi psykologstudenter håller till på Campus Valla i Linköping, mestadels i delarna kring D- och I-huset där också universitetsbiblioteket ligger. Själva studierna här i Linköping följer arbetssättet PBL vilket står för problembaserat lärande. Detta är ett arbetssätt som tagits fram för att ta tillvara på studenternas intressen och driv samt för att lära oss att bli aktivt problemlösande. Metoden bygger på att ingen kan lära sig alla de fakta vi kommer att behöva i vårt framtida yrkesliv. Däremot kan vi bli väldigt bra på att hitta den information som krävs för att lösa de problem som vi som psykologer ställs inför.

 

Vanligtvis har vi inte särskilt mycket schemalagda föreläsningar en vecka. Givetsvis skiljer sig detta från kurs till kurs men kring 8 timmar kanske kan sägas vara en rimligt mått. Basgruppen är en grupp på ca 6-8 personer ur din klass som du under två timmar vid ett tillfälle i veckan träffar tillsammans med en handledande lärare. Här får ni en vinjett, som ger stöd och inspiration i väljandet av basgruppsfrågan för veckan. Någon kurslitteratur anges inte eftersom de många olika problemformuleringarna kräver egen information. Däremot finns det ofta tips på bra böcker man kan läsa. Dessutom används veteskapliga artiklar i stor utsträckning. Tiden är du som student vid Linköpings universitet väldigt fri att disponera på egen hand, likt som vid många av Sveriges psykologprogram. För den hyfsat strukturerade lämnar detta utrymme för att engagera sig i kåren eller sektionen och dess utskott eller bara ta del av alla de aktiviteter som andra engagerade ordnar åt dig.

 

Termin 6 får du äntligen chansen att möta egna klienter under handledning på programmets egna mottagning som ligger belägen på universitetsområdet. En mycket god träning inför det kommande yrkeslivet oavsett vilka arbetsuppgifter som senare blir dina.